VIEŠBUČIŲ KLIENTŲ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 1. Lojalumo programa (toliau tekste – Programa) ir žemiau nurodytos sąlygos galioja sveikatingumo ir poilsio komplekse “Grand SPA Lietuva” Druskininkuose, viešbutyje „Palangos Vėtra” Palangoje, „Old Mill Hotel” ir „Old Mill Conference” Klaipėdoje (toliau tekste – Viešbučiai) išduotų Lojalumo programos kortelių (toliau – Kortelės) turėtojams (toliau tekste – Kortelės turėtojas arba Klientas).
 2. Klientas užpildęs “Kliento anketą” sutinka dalyvauti šioje viešbučių lojalumo porgramoje ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas sutinka gauti informaciją apie Lojalumo programos dalyviams teikiamas privilegijas, oragnizuojamas specialias akcijas ir Naujienas.
 3. Viešbučiai įsipareigoja laikytis konfidencialumo, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

II SKYRIUS

Kortelių išdavimas ir prisijungimas prie viešbučių lojalumo programos sistemos

 1. Programos dalyviu gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, užpildęs viešbučių Lojalumo programos Kliento anketą bei pateikęs ją viešbučio administratoriui.
 2. Klientas sumoka vienkartinį kortelės administravimo mokestį, kuris sudaro 3 EUR (tris eurus).
 3. Teisingai ir pilnai užpildžius Kliento anketą ir sumokėjus Kortelės administravimo mokestį Klientui išduodama Kortelė. Kortelė aktyvuojama (Kliento duomenys suvedami į sistemą) per 1 (vieną) darbo dieną, esant nenumatytoms aplinkybėms per 2 (dvi) darbo dienas nuo užpildytos anketos pateikimo viešbučio administratoriui dienos.
 4. Kortelė išduodama 1 (vienam) asmeniui. Ja gali naudotis tik asmuo, kurio vardu išduota kortelė.
 5. Viešbučių administratorius turi teisę paprašyti Kliento asmens dokumento, patvirtinančio Kortelės turėtojo tapatybę.
 6. Praradęs Kortelę, Kortelės turėtojas privalo pranešti apie tai Kortelę išdavusio viešbučio administratoriui. Administratorius privalo užblokuoti Kortelę pranešimo gavimo dieną.
 7. Klientui išdavus naują Kortelę (su nauju registracijos numeriu), sukaupti pinigai iš prarastos Kortelės perkeliami į naująją Kortelę per 1 (vieną) darbo dieną esant nenumatytoms aplinkybėms per 2 (dvi) darbo dienas nuo naujos Kortelės išdavimos dienos. Išduodant naują Korteletę imamas 3 EUR (trijų eurų) mokestis.

III SKYRIUS

Nuolaidų suteikimo tvarka:

 1. Kortelės turėtojas gali naudotis Programos teikiamomis privilegijomis (nuolaidomis) tik savo sąskaitoje sukaupęs pradinę 100 EUR (vieno šimto eurų) sumą, tačiau programos dalyviai (Viešbučiai) turi teisę suteikti Kortelės turėtojams išskirtinius pasiūlymus ir informaciją apie specialias akcijas bei naujienas ir nesukaupus reikiamos pinigų sumos.
 2. Klientas privalo pateikti Kortelę viešbučio administratoriui registracijos metu. Nuolaida Kortelės turėtojui suteikiama galutinio atsiskaitymo už paslaugas metu.
 3. Viešbučiai pasilieka sau teisę nustatyti ir kitą nuolaidos dydį apie tai iš anksto paskelbus viešbučių svetainėse Lojalumo programai skirtoje skiltyje arba Klienui pranešus SMS žinute ar elektroniniu paštu.
 4. Nuolaidos netaikomos atsiskaitant viešbučio dovanų kuponais.
 5. Lojalumo programos dalyviams nuolaidos taikomos nuo viešai skelbiamų kainų, tačiau netaikomos akcijinėms paslaugoms.
 6. Programos dalyviai (Viešbučiai) pasilieka teisę teikti išskirtinius pasiūlymus ir informaciją apie specialias akcijas ir naujienas Kortelės turėtojams ir nesukaupus reikiamos panaudotų pinigų sumos.
 7. Kliento pinigai, išleisti Lojalumo programoje nurodytuose viešbučiuose, sumuojami 2 (du) metus.

IV SKYRIUS

NUOLAIDOS

 1. Nuolaidos taikomos ne nuo oficialios, bet nuo geriausios viešai skelbiamos kainos. Geriausia viešai skelbiama kaina, tai kaina , kuri pateikiama Lojalumo programos viešbučių registratūrose, internetinėse svetainėse bei rezervacinėse sistemose (viešbučių bei išorinėse). Nuo kainų skelbiamų akcijų ir dovanų portaluose (pvz.: beta.lt, noriunoriunoriu.lt ir kt.) nuolaidos netaikomos.
 2. Nuolaidos galioja tik užsisakius tiesiogiai telefonu arba elektroniniu paštu.
 3. Svečio kortelės turėtojui suteikiama nuolaidos, priklausomo nuo Lojalumo programos viešbučiuose išleistos pinigų sumos (lentelė Nr.1). Išleidžiama pinigų suma sumuojama už apgyvendinimo, restorano, SPA namų (jeigu tokios paslaugos teikiamos viešbučio komplekse), gydyklos (jeigu tokios paslaugos teikiamos viešbučio komplekse).
 4. Nuolaidos suteikiamos lentelėje Nr.1 nurodytoms paslaugoms.

Lentelė Nr.1.

 Išleista pinigų suma, €  Apgyvendinimas  Paslaugų paketai SPA namai Gydykla
 100-1499  5 %  5 % 10 % 10 %
 1500-4999  10 %  7 % 10 % 10 %
 5000-14999  15 % 10 % 10 % 10 %
 15000 ir daugiau  20 % 15 % 10 % 10 %

V SKYRIUS

Baigaimosios nuostatos:

 1. Kortelės turėtojas privalo saugoti kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų.
 2. Pasikeitus programos dalyvio asmens duomenims, apie tai būtina pranešti „Grand SPA Lietuva” administratoriui telefonu +370-313-512-00.3. Dalyvavimas programoje gali būti nutrauktas Kortelės turėtojo ir/ar Viešbučių iniciatyva:

3.1 PROGRAMOS DALYVIO iniciatyva, pateikus raštišką prašymą;

3.2 Viešbučių iniciatyva ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie Viešbučių lojalumo programos galiojimo pabaigą Viešbučių svetainių Programai skirtoje skiltyje ir Viešbučių registratūrose.

 1. Nutraukus dalyvavimą Programoje Kortelė yra užblokuojama.